info@dierenkliniekoostbetuwe.nl

Ontregeld

Luna is al sinds februari 2020 diabeet. Ze kon in die tijd wel vier Liter water op een dag drinken en plaste dus ook ontzettend veel. Met dagelijkse insuline injecties kregen we haar suikerspiegel gelukkig best vlot onder controle. Ze werd zodoende op haar 11-jarige leeftijd weer veel actiever en ook het drink- en plasgedrag normaliseerde, totdat een paar maanden terug de klok werd verzet en zij niet fit thuiskwam vanuit het pension.

Luna was ontzettend sloom, begon te zwalken tijdens het wandelen en eenmaal bij ons bleek haar bloedsuiker enorm hoog. De eigenaar van deze lieve Briard had inmiddels al aardig wat ervaring met prikken gekregen, dus alle routine vragen omtrent het juiste gebruik en bewaring van de insuline hielpen mij niet echt verder waarom het suiker ineens ontregeld was. Eerst dacht de eigenaar dat de nieuwe wintertijd bijdroeg aan de problematiek en Luna had in deze periode ook andere voeding gekregen. Echter, omdat het ophogen van de insuline thuis geen effect had en we met het lichamelijk onderzoek geen duidelijke oorzaak konden vinden besloten we dat er aanvullend onderzoek nodig was.

diabeet blog dierenkliniek oost-betuwe

Dieren kunnen behoorlijk ziek worden van een ontregelde suikerspiegel en als hier niets aan gedaan wordt kan dit zelfs levensbedreigend worden. Voeding speelt natuurlijk ook een belangrijke rol bij diabetici, maar de manier en snelheid waarmee Luna ziek was geworden maakte het onwaarschijnlijker dat dit de reden was dat het suiker omhoog geschoten was. Ondanks dat zij geen ander plasgedrag vertoonde zijn we toch eerst gestart met een urineonderzoek en dit bleek gelukkig een goede zet.

Het bleek uit de urine uitslagen dat Luna een blaasontsteking had. Een verborgen ontsteking kan heel goed zorgen voor ontregeling van de suikerwaardes. We hebben dit in het verleden al vaker gezien bij dieren met gebitsontstekingen, waarbij de suikerspiegel na een professionele gebitsreiniging weer normaliseerde. Diabetici zijn infectiegevoeliger en hun wondgenezing is slechter. Zo kan bijvoorbeeld aanwezige tandplak en tandsteen als bron van bacteriën er al toe leiden dat een diabeet slecht in te stellen is. Het blijft dus altijd opletten bij deze patiënten.

Luna knapte met een antibioticakuur heel vlot op en het gaat nu ontzettend goed. De urinewaardes zijn genormaliseerd en ze is weer als een jonge hond die heerlijk actief mee kan rennen zonder problemen!